slo hrv
Podpora
Telefon 098 986 74 73 Email [email protected]
Pomoć pri kupnji

Ne možete naći ključne informacije i još uvijek imate otvorena pitanja? Pišite nam ili nas nazovite. Uvijek smo vam na raspolaganju.

PRAVILA I UVJETI NAGRADNE IGRE

 

1.  Opće odredbe

Organizator nagradne igre “Moje Naj Ljeto” je tvrtka Lira d.o.o, Dekani 7b, 6271 Dekani, (u nastavku: organizator). Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 do 23:59. Nagradna igra odvijat će se na društvenoj mreži Facebook na adresi https://www.facebook.com/BestwayHrvatska. Nagradna igra nije sponzorirana od strane Facebooka ili Instagrama i nije povezana s Facebookom kao tvrtkom. Sve informacije koje korisnik posreduje u nagradnoj igri prima organizator nagradne igre.

 

2.  Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati državljani Republike Slovenije i Hrvatske (fizičke osobe). Smatra se da je sudionik prihvatio pravila nagradne igre sudjelovanjem u najavljenoj nagradnoj igri. Sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće za zaposlene u poduzeću Lira d.o.o. i članovi njihove uže porodice. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje ne prihvaćaju pravila nagradne igre.

 

3.  Tijek nagradne igre i proglašenje pobjednika

U izvlačenju mogu sudjelovati svi sudionici nagradne igre koji ispunjavaju uvjete opisane pod Facebook ili Instagram objavom nagradne igre. Jedan sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom. Organizatori će nasumično izvući dva dobitnika od svih uredno prijavljenih. Rezultat ždrijeba je konačan. Žalba nije moguća. Dobitnik će biti obaviješten o primitku i načinu preuzimanja nagrade e-mailom ili putem Facebook poruke ili komentara.

 

Svi sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri daju nam svoju suglasnost za objavljivanje njihova imena i prezimena odn. korisničkog imena pod kojim su sudjelovali u nagradnoj igri na društvenim mrežama Bestway Slovenija i Hrvatska.

 

4.  Obveze dobitnika

Prije predaje nagrada, organizator mora u roku od tri (3) dana od objave dobiti od dobitnika potrebne osobne podatke: ime i prezime, adresu, telefonski i porezni broj privatnom porukom na Facebooku, Instagramu ili putem e- pošta. Ako dobitnik ne pošalje podatke u tom roku, izvlačenje će se ponoviti. Prijenos svih ovih informacija uvjet je za dostavu nagrade primatelju. Nagradu nije moguće isplatiti u gotovini, nagrada nije prenosiva također nije moguća zamjena nagrade. Plaćanje svih poreza na nagrade (uključujući PDV) je odgovornost organizatora.

 

Organizatori i osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne snose odgovornost za štetu koja proistječe iz nagrada. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik i/ili bilo koja treća osoba pretrpjeli kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri ili kao rezultat korištenja nagrade.

 

5.  Nagrada

Dvije nasumično odabrane osobe dobit će nagradu.

6.  Odgovornost

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost i ne sudjeluje ni u kakvim sporovima u vezi s vlasništvom dodeljenih nagrada. Svi sporovi povezani s pravom u vezi s vlasništvom dodeljenih nagrada neće imati nikakav utjecaj na pravilo da organizator nagradu dodjeljuje onoj osobi koja je organizatoru poslala svoje podatke u skladu s ovim pravilima. Organizator će nagradu u skladu s pravilima uručiti osobi korisniku odn. njenoj službeno ovlaštenoj osobi, čiji podaci budu navedeni u elektroničkoj poruci koju organizator primi od dobitnika. Organizator ne preuzima nijednu i nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posljedica preuzimanja i korištenja nagrade, s čime sudionici  svojim uključivanjem u nagradu igru izražavaju svoju izričiti suglasnost. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za nefunkcioniranje društvene mreže Meta te posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za nefunkcioniranje ili nepotpuno funkcioniranje elektroničke pošte i internetske veze sudionika ili nefunkcioniranje usluge, koja je posljedica krive upotrebe ili nepoznavanja uputrebe usluge. U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora putem medija obavijestiti sudionike. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za eventualno nastalu štetu.

 

7.  Pravila nagradne igre

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim pravilima i obvezuju se da će postupati u skladu s pravilima nagradne igre. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnima u odnosu na sve druge eventualne objave, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kakvom drugom obliku. Pravila i opći uvjeti ove nagradne igre dostupni su na mrežnoj stranici organizatora.

 

Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. O svim promjenama i novostima u vezi s nagradnom igrom organizator će sudionike obavještavati objavama na Facebook i Instagram stranicama, a sve pritužbe i reklamacije rješava organizator nagradne igre.

 

9.  Zaštita osobnih podataka

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre organizatoru dopušta prikupljanje, obradu i pohranjivanje posredovanih osobnih podataka. Organizator nagradne igre zadržava pravo na upotrebu podataka prikupljenih nagradnom igrom u marketinške svrhe. Organizator nagradne igre obvezuje se da će s podacima sudionika postupati brižljivo i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudionici nagradne igre mogu u bilo kojem trenutku zahtijevati uvid, prijepis, kopiranje, dopunjavanje, korekciju, blokiranje ili brisanje svojih osobnih podataka odnosno prekid obrade njihovih osobnih podataka za promocijske svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Dekani, 15.3.2023.

Lira d. o. o.