slo hrv
Podpora
Telefon 098 986 74 73 Email [email protected]
Pomoć pri kupnji

Ne možete naći ključne informacije i još uvijek imate otvorena pitanja? Pišite nam ili nas nazovite. Uvijek smo vam na raspolaganju.

Pravila in pogoji nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Moje Naj Poletje”, je podjetje Lira d.o.o, Dekani 7b, 6271 Dekani, (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 do 23:59. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Instagram, https://www.instagram.com/bestway.si/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri ni možno za zaposlene v podjetju Lira d.o.o. in njihove ožje družinske člane. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki izpolnijo pogoje opisane pod Instagram objavo nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Organizatorji bodo med vsemi ustrezno prijavljenimi naključno izžrebali enega zmagovalca. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Instagram sporočila ali komentarja.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime in priimek oz. uporabniško ime, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na družbenih omrežjih Bestway Slovenija.

4. Obveznosti izžrebancev

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko v zasebno sporočilo na Facebooku, Instagramu ali preko elektronske pošte. V kolikor nagrajenec ne pošlje podatkov v tem roku, se žrebanje ponovi. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

5. Nagrada

En naključni izžrebanec bo prejel nagrado.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Meta ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram strani, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre.

8. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dekani, 24. 5. 2023

Lira d.o.o.