kvarovi na pumpi masažnog bazena

Pumpa vašeg bazena na napuhavanje ne radi ispravno i na zaslonu se prikazuje kôd kvara? U ovom smo članku za vas prikupili razloge nepravilnog rada pumpe i savjete kako lako i djelotvorno otkloniti kvarove.

Kvar E01

Na upravljačkoj ploči prikazuje se upozorenje o kvaru E01? To znači da senzor protoka vode nije u pravilnom položaju ili je neispravan.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu.

U tom slučaju napravite sljedeće:

 • isključite pumpu, lagano je kucnite 3 puta sa strane, a zatim ponovno spojite. Ako pumpa ne reagira, okrenite je na stranu kako bi senzor promijenio položaj.
 • preporučujemo da uz pomoć vrtnog crijeva isperete otvore B i C na pumpi. Prvo umetnite vrtno crijevo u otvor B i pustite da voda teče 2-3 minute. Ponovite postupak u otvoru C.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga nemojte koristiti produžne kabele za spajanje pumpe vašeg masažnog bazena na strujnu mrežu.

Ako kvar ne uspijete otkloniti gore opisanim postupkom, obratite se našem Centru za podršku.

Kvar E02

Ako pumpa otkrije smanjeni protok vode, na upravljačkoj ploči prikazat će se obavijest o kvaru E02. Jedan od glavnih razloga za to je nepravilno održavanje filtarskog uloška. Slijedite korake u nastavku da biste otklonili kvar:

 • isključite uređaj i pričekajte 30 sekundi prije ponovnog spajanja i resetiranja PRCD-a. To će ugasiti obavijest E02. 

Drugi razlozi za kvar E02

 • Brtveni čepovi su i dalje u bazenu. Prije filtriranja ili zagrijavanja vode u bazenu odnosno prije aktiviranja mjehurića uvijek uklonite brtvene čepove s unutarnje strane bazena.
 • Filtarski ulošci su prljavi. Izvadite uložak filtra iz kućišta filtra i provjerite ima li prljavštine. Ako je potrebno, očistite ga ili zamijenite novim. Prije instalacije provjerite je li filtar čist i suh.
 • U otvorima na pumpi nataložila se nečistoća. Preporučujemo da očistite otvor B i C na pumpi, opet uz pomoć vrtnog crijeva. Umetnite ga u otvor B i pustite da kroz njega teče voda 2-3 minute. Ponovite postupak u otvoru C.
 • Mrežice s unutarnje strane masažnog bazena očistite od nečistoća i ostataka kamenca.
 • Provjerite brtve na otvorima i u slučaju oštećenja ih zamijenite.
 • Senzori protoka vode ne rade. Ako gore navedeni postupci za rješavanje problema nisu urodili plodom, možda ne rade senzori protoka vode. Za dodatnu pomoć obratite se našem Centru za podršku.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu. Nemojte koristiti produžne kabele ta priključivanje pumpe masažnog bazena.

Kvar E03

Obavijest o kvaru E03 se pojavljuje kad je problem povezan s temperaturom. U tom slučaju pumpa vas obavještava da je temperatura ispod 4 °C (u tom slučaju nemojte koristiti bazen). U tom se slučaju temperatura vode prvo mora provjeriti termometrom.

 • Ako je temperatura vode niža od 4 °C, isključite pumpu i pričekajte da temperatura dosegne 10 °C, a zatim ponovo uključite pumpu.
 • Ako je temperatura vode viša od 4 °C, isključite pumpu i ponovno je uključite. Ako obavijest o kvaru ne nestane, senzor temperature je neispravan.

Kvar E04

Kvar E04 također je povezan s temperaturom; u tom slučaju temperatura vode je iznad 50 °C (u tom slučaju ne koristite bazen). Uvijek provjerite temperaturu vode termometrom:

 • Ako je temperatura vode između 40 ° i 50 °C, isključite pumpu i pričekajte da temperatura vode dosegne 38 °C, a zatim ponovo uključite pumpu.
 • Ako je temperatura vode ispod 40 °C, pumpu isključite pa uključite. Ako i dalje prikazuje kvar E04, senzor temperature je neispravan.

Kvar E05

U slučaju kvara E05, pumpa signalizira probleme s priključkom senzora temperature ili su senzori temperature neispravni

Kvar E06

U slučaju neuspjelog ishoda testiranja pumpe masažnog bazena pojavljuje se obavijest o kvaru E06. Isključite pa uključite pumpu - ako se problem ponovi, to znači da sigurnosni sustav masažnog bazena upozorava na opasnu situaciju pa ne smijete koristiti bazen.

Kvar E08

Zašto se na upravljačkoj ploči pojavljuje obavijest o kvaru E08? Gumb RESET je isključen. Dva su moguća rješenja:

 • Ako je temperatura vode viša od 52 , nemojte koristiti bazen dok ponovno ne dosegne 35 . Isključite pumpu i malim, tankim predmetom pritisnite tipku RESET na pumpi. Zatim je ponovno spojite.
 • Ako je vanjska temperatura iznad 40 ili je pumpa izravno izložena sunčevoj svjetlosti, temperatura pumpe može premašiti 52 i uzrokovati isključivanje gumba RESET. U tom slučaju isključite pumpu i pričekajte da se ohladi, a zatim pritisnite tipku RESET i ponovno pokrenite uređaj za zagrijavanje.

Kvar E09

Ova vrsta obavijesti ukazuje na problem s toplinskim osiguračem.

Obavijesti o kvarovima E10 i E11 odnose se samo na modele masažnih bazena s klorinatorom.

Kvar E10

Ako zaslon prikazuje obavijest o kvaru E10, to je zato što je u vodi previše soli ili je iz bazena isparilo previše vode. Što učiniti?

 • Isključite pumpu,
 • izlijte 20 % vode iz bazena i dodajte svježu vodu,
 • ponovno priključite pumpu i ponovno pokrenite sustav kloriranja soli,
 • ako se obavijest o kvaru E10 ponovno pojavi, ponovite prethodne korake.

Kvar E11

U slučaju obavijest o kvaru E11 sadržaj soli u vodi je prenizak za dezinfekciju. Slijedite ove korake da biste riješili situaciju:

 • Pumpu isključite pa ponovno uključite,
 • pokrenite sustav,
 • u vodu postupno dodajte 1,1 kg / 0,5 kg soli,
 • pričekajte da se sol otopi,
 • pokrenite sustav kloriranja soli,
 • ako se obavijest o kvaru E11 ponovno pojavi, ponovite prethodne korake.

Kvar E12

Ako sustav otkrije puštanje vode unutar pumpe, upravljačka ploča prikazat će obavijest o kvaru E12.

Kvar E15

Obavijest o kvaru E15 pojavljuje se ako se Wi-Fi modul ne može uspješno povezati. Da biste riješili ovaj problem, jednostavno pritisnite bilo koji gumb i nastavite koristiti bazen.

Kvar GCF

Upravljačka ploča obično prikazuje obavijest o kvaru 6CF ili GCF kod prve upotrebe jer naši masažni bazeni imaju visoku razinu sigurnosne kontrole, pa se ovo upozorenje javlja kada je masažni bazen uključen u utičnicu bez odgovarajućeg uzemljenja. Za rješenje problema obratite se kvalificiranom električaru koji će pregledati vaše električne instalacije.

Trebate više informacija?

Pridružite se Facebook grupi >>> Bestway za Vas i pitajte za mišljenje i iskustvo drugih korisnika. Možete se obratiti i našem centru za podršku na [email protected]. Naši ljubazni savjetnici rado će vam pomoći!